úterý 12. ledna 2010

chemický laborky

Takže dneska jsem se rozhodla, že vám poreferuji o jedné veselé části tohoto jakovždynudného úterý. Je to dvouhodinovka chemických praktik.
Začínala hned po velké přestávce, kterou jsme s Kubou a Jirkou strávili v učebě matematiky, kde nám paní třídní předváděla výpočet inverzní matice pro matici 3x3, což jest triviální, ale i tak se do ní občas pěkně zamotáte. K chemii jsme došli na konci přestávky a jediný, kdo tam ještě krom nás byl, byla Lucka, Patrik a Igor. Přišlo nám to sice málo, ale dospěli jsme k názoru, že zbytej nejspíš dorazí každou chvílí. Chodba se vyprázdnila a nás 6 tam pořád bylo. Bouchali jsme na kabinet, kde pan profesor Franc nebyl, běhali jsme po celé škole a vyrušili minimálně dvě třídy, ale nemohli jsme druhou půlku naší půlky prostě najít. Až nakonec nás napadlo zaklepat na dveře laboratoře, jestli náhodou nezačali dřív a nezamkli nás venku. No samozřejmě že tam byli. Naštěstí my měli třídnici, takže pozdní příchod nebyl :))
Úkolem dnešní laboratorní práce bylo vyrobit kyslík a později jsme se ještě bavili o výrobě vodíku a hydrolýze solí. Dělali jsme to tak, že jsme zahřívali manganistan draselný, z něj se kyslík uvolňoval, a ten pak zapálil špejli (aby byl vidět, protože kyslík je jak známo bezbarvý, bez zápachu, a my potřebovali důkaz, že se tam tvoří). Pak jsme ten zbytek manganistanu draselného po spálení měli nasypat do vody - ale jen malé množství - a změřit pH.
No to bychom nebyli my, aby se něco pěkného nepovedlo... Takže Jirka začal uvažovat, jak dostat do kádinky malé množství jakési spáleniny na dně zkumavky. Ničím se to moc vytáhnout nedalo, a vyklepat to šlo těžko, protože zkumavka byla ještě od zahřívání horká. A tak co ten šikula neudělal, vzal tu zkumavku za držák a šoupnul ji do kádinky s připravenou vodou, aby se ochladila. Samozřejmě zkumavce prasklo dno a hned byl celý obsah zkumavky - nikoli malé množství - v kádince. Barva roztoku se nám zvesela pěkně zbarvila na temně fialovou během asi 2 sekund (ostatním přecházela z čiré přes zelenou až po fialovou pozvolna).
Další velice humorná věc bylo hlášení, které naprosto nečekaně narušilo hodinu, a v němž se říkalo, že "prosíme toho, kdo ukradl keramický hlemýžď, aby ho vrátil" :D :D
A vůbec bylo veselo... pak jsme ale další hodinu měli normální chemii - písemku, a to nám moc náladu nespravilo.
PS: na obrázku Lucka při minulých laborkách (z dnešních fotky nemám, bohužel) :))

Žádné komentáře: